Οικονομικά Στοιχεία

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, Νόμος υπ'αριθ. 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012), η υποχρεωτική δημοσίευση του ισολογισμού της εταιρείας, καλύπτεται με την ανάρτηση του ετήσιου ισολογισμού μόνο στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 © KEK Σακελλαράκης 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων