Τεχνικοί Ασφαλείας

 safety helmet rszΣεμινάρια Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3850/2010) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.Για επιχειρήσεις που υπάγονται στην Κατηγορία Γ’ και απασχολούν έως 50 άτομα, καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν.3850/2010).

        Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 10 ωρών (2 πεντάωρα) και πραγματοποιούνται Δευτέρα & Τετάρτη απογεύματα καθώς και Σάββατα.

Για επιχειρήσεις που υπάγονται στην Κατηγορία Β’ και απασχολούν έως 50 άτομα, καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενός του πλήρους απασχόλησης, εφ’ όσον πληρούνται οι απαιτούμενες από την νομοθεσία προϋποθέσεις.

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 35 ωρών.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

·       δεν απαιτείται καμία απολύτως θεώρηση βιβλίου σχετικά με τον τεχνικό ασφάλειας εφόσον ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα ΤΑ .

·       η δήλωση προς το Υπουργείο Εργασίας ότι θα αναλάβει ως τεχνικός ασφάλειας στην επιχείρησή του γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τις επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο σύστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται να προσκομιστεί οποιοδήποτε έγγραφο στην επιθεώρηση εργασίας.

·       εάν η επιχείρηση ανήκει στην Γ΄ κατηγορία μπορεί ο ίδιος να συντάξει την εκτίμηση κινδύνου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο φορέας διενέργειας του προγράμματος ή οι εκπαιδευτές να μεσολαβούν για τη διενέργεια γραπτής εκτίμησης κινδύνου.


Όλα τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Safety Workwear rsz

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Γ’ (χαμηλής επικινδυνότητας)

€ 60

10 ( 2ημέρες Χ 5 ώρες)

Β’ (μεσαίας επικινδυνότητας)

€ 110

35 ώρεςΔηλώστε συμμετοχή για τα τμήματα που αρχίζουν άμεσα, μέσω της ειδικής φόρμας.

register button2

Πληροφορίες


phone icon 27410-74755 ,Κόρινθος
e mail icon 
info@kek-sakellarakis.gr


Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συμμετοχής

  1. Στα κεντρικά γραφεία μας : Γ. Παπανδρέου 10, Κόρινθος από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 13:00
  2. Με e-mail :info@kek-sakellarakis.gr 
  3. Μέσω της ειδικής φόρμας παραπάνω.

© KEK Σακελλαράκης 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων