Πληροφορίες

logo sakellarakis rsz 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σακελλαράκης ιδρύθηκε το 2015 έχοντας σαν σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Σακελλαράκης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από το 1982.

 Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την 157/12.03.2015 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ) με κωδικό αδείας 2100597.

 Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σακελλαράκης, ενδεικτικά υλοποιεί το ίδιο:

  • Επιδοτούμενα προγράμματα VOUCHER για κατάρτιση και εισαγωγή ανέργων στην αγορά εργασίας.
  • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
  • Σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  • Σεμινάρια Security.
  • Σεμινάρια ΕΦΕΤ.
  • Πιστοποιητικό Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.
  • Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που απευθύνονται σε εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων (μέσω ΛΑΕΚ 0,24 ή και ανεξαρτήτως) ή δημοσίους υπαλλήλους.
  • Σεμινάρια Ενίσχυσης και Σύνταξης Βιογραφικού.© KEK Σακελλαράκης 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων