Voucher Επιστημόνων ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ


                     

Κατάργηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 και ανάκληση Υπουργικών Αποφάσεων 
Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών - Επιδότηση 600€ με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Απευθύνεται

Σε επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες από τους ακόλουθους 6 βασικούς κλάδους και συγκεκριμένα σε:
 • δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
 • μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
 • οικονομολόγους/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
 • ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους ΚΑΔ ΕΔΩ.


Στόχος της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα (1) από τα ακόλουθα αντικείμενα:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.


Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης ΕΔΩ.

Συνεργαζόμενα εγκεκριμένα Ο.Σ.Τ.Κ.


E dimitra diavalkaniko

Διάρκεια Προγράμματος (Παράταση ολοκλήρωσης)

Εκατό (100) ώρες με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η/4/2020 και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η/5/2020.


Εκπαιδευτικό Επίδομα

600€ , αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Κάθε ωφελούμενος:


α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€.

β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€.Πιστοποίηση (Παράταση ολοκλήρωσης)

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για να λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 20η /6/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (Παράταση υποβολής)
(αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.)


Να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος μόνος του την Αίτησή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) και να αποστείλει στον εκπαιδευτικό οργανισμό "ΚΕΚ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ" και συγκεκριμένα στο keksakellarakis@gmail.com το πρότυπο email,(Κατεβάστε το κείμενο του email ΕΔΩ) προκειμένου στην συνέχεια ο οργανισμός μας να ενεργοποιήσει την επιταγή Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου.

Προς διευκόλυνση μπορείτε να κάνετε αντιγραφή επικόλληση το παρακάτω κείμενο:Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας, προκειμένου να καταρτιστώ με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ).

Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι στοιχεία:

•Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

•Τα στοιχεία επικοινωνίας.

•ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας.

•Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης.

•Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν

επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης.

Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του

Προγράμματος Κατάρτισης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (Παράταση υποβολής)
(αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου και ώρα 15:00.)


Nα εξουσιοδοτήσει, ο ενδιαφερόμενος τον εκπαιδευτικό οργανισμό "ΚΕΚ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ", προκειμένου ο οργανισμός :

α) Να υποβάλλει για λογαριασμό του την ΑΙΤΗΣΗ στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr)

β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

Για να υποβάλλουμε την συμμετοχή σας,
παρακαλούμε να αποστείλετε στο
keksakellarakis@gmail.com :


α) την Αίτηση (Κατεβάστε την ΕΔΩ)
Προσοχή: Συμπληρώστε ΟΛΑ τα πεδία της Αίτησης και επιλέξτε μόνο ΕΝΑ (1) αντικείμενο κατάρτισης

β) την Εξουσιοδότηση (Κατεβάστε την ΕΔΩ )
Προσοχή: Συμπληρώνετε το Αντικείμενο Κατάρτισης (πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που έχετε επιλέξει και στο έντυπο της Αίτησης) και κατόπιν την ημερομηνία, το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας

γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

δ) Στοιχεία IBAN (εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως Δικαιούχος του Λογαριασμού)

ε) Την εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής σας δραστηριότητας (ακολουθώντας την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ. 2741074755

ή συμπληρώστε την φόρμα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του προγράμματος ΕΔΩ 
και για την παροχή πληροφόρησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr


Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020

Δημοσίευση της ΚΥΑ για τη διαδικασία πληρωμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020

Ανάκληση των Υ.Α. α) με αριθμ. πρωτ. 306/06-04-2020 και τίτλο «Συγκρότηση Μητρώου Εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)» και β) με αριθμ. πρωτ. 305/06-04-2020 και τίτλο «Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης»

Κατάργηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 και ανάκληση Υπουργικών Αποφάσεων
© KEK Σακελλαράκης 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων