Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


v  Ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

ü  Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

ü  Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.


v  Επιδότηση από €15.000 έως €150.000

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.


v  Τι επιδοτείται

ü  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός

ü  Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

ü  Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

ü  Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

ü  Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες

ü  Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων

ü  Δαπάνες προβολής – προώθησης


Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται ΜΟΝΟ όσες πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.


v  Προϋποθέσεις συμμετοχής

·       Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

·       Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

·       Σε περίπτωση που  η  επιχείρηση  έχει  λάβει  ενίσχυση  από  προηγούμενο  πρόγραμμα θα  πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).


v  Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

ü  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.

ü  Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  θα  είναι  στις  29.03.2016  και  θα  παραμείνει  ανοικτή  μέχρι  τις 04.07.2016 και ώρα 17:00.

ü  Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016.

register button2
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
08/04/2016 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης & Παραρτημάτων
12/05/2016 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
13/05/2016 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
19/05/2016
3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
05/06/2016 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
16/06/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Παράτασης Ηλεκτρονικής Υποβολής των Αιτήσεων
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.


Πληροφορίες 


phone icon 27410-74755 ,Κόρινθος
phone icon 27460-20522 ,Νεμέα
mobile icon 6988 580 200
e mail icon 
info@kek-sakellarakis.gr


Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συμμετοχής
  1. Στα κεντρικά γραφεία μας : Γ. Παπανδρέου 10, Κόρινθος από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30 - 13:30
  2. Στο υποκατάστημά μας : Ε. Παπακωνσταντίνου 78, Νεμέα  Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 - 15:00
  3. Με e-mail :info@kek-sakellarakis.gr 
  4. Μέσω της ειδικής φόρμας παραπάνω.

 
espa
© KEK Σακελλαράκης 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων