Νεοφυής ΕπιχειρηματικότηταΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


v  Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

ü  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

ü  Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι  ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς  να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.


v  Επιδότηση από €15.000 έως και €60.000

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων.


v  Επιδοτούνται για

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας

·       Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

·       Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

·       Υλικά / Κατασκευές

·       Εφοδιαστική Αλυσίδα

·       Ενέργεια

·       Περιβάλλον

·       Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

·       Υγεία – Φάρμακα


v  Επιλέξιμες εταιρικές μορφές

Ε.Π.Ε.,   Ο.Ε.,   Ε.Ε.,   Ι.Κ.Ε.,   Συνεταιριστική   Επιχείρηση   καθώς   και   Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.


v  Επιλέξιμες δαπάνες

ü  Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)

ü  Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )

ü  Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)

ü  Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες

ü  Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

ü  Αποσβέσεις παγίων

ü  Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

ü  Προμήθεια αναλωσίμων

ü  Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)

ü  Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

ü  Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται ΜΟΝΟ όσες πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


v  Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).


v  Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

ü  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.

ü  Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  θα  είναι  στις  17.03.2016  και  θα  παραμείνει  ανοικτή  μέχρι  τις 24.05.2016.

ü  Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.

register button2

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
21/03/2016 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης & Παραρτημάτων
25/04/2016 2η Tροποποίηση και Παράταση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Πληροφορίες 

phone icon 27410-74755 ,Κόρινθος
phone icon 27460-20522 ,Νεμέα
mobile icon 6988 580 200
e mail icon 
info@kek-sakellarakis.gr


Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συμμετοχής
  1. Στα κεντρικά γραφεία μας : Γ. Παπανδρέου 10, Κόρινθος από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30 - 13:30
  2. Στο υποκατάστημά μας : Ε. Παπακωνσταντίνου 78, Νεμέα  Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 - 15:00
  3. Με e-mail :info@kek-sakellarakis.gr 
  4. Μέσω της ειδικής φόρμας παραπάνω.


espa© KEK Σακελλαράκης 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων